بررسی اداره آموزش پرورش و بخشها و انواع فعالیتهای آن

بررسی اداره آموزش پرورش و بخشها و انواع فعالیتهای آن
بررسی اداره آموزش پرورش و بخشها و انواع فعالیتهای آن

بررسی-اداره-آموزش-پرورش-و-بخشها-و-انواع-فعالیتهای-آن

فهرست مطالب :

            چارت سازمانی

            فعالیت¬ها در اداره آموزش و پرورش

فعالیت در بخش کارگزینی

فعالیت در بخش روابط عمومی

فعالیت در بخش امور فرهنگی

فعالیت در بخش بازرسی

فعالیت در بخش حراست

فعالیت در بخش امور مالی

فعالیت در بخش حسابداری

فعالیت در بخش دبیرخانه

فعالیت در بخش گزینش

فعالیت در بخش امتحانات

فعالیت در بخش تعاون

            کارهای مهندس صنایع در اداره آموزش و پرورش

            اهم اهداف آموزش و پرورش نظری و مهارتی

            ورودی¬ها در آموزش و پرورش

            خروجی¬ها در آموزش و پرورش

            کنترل فعالیت¬ها در اداره آموزش و پرورش

            اثر بخشی ، کارایی ، بهره وری.سود

                                                متصدی¬توزیع¬و تکثیر نامه¬ها

 

بخش هاي مختلف در داخل اداره آموزش و پرورش عبارتند از :

كارگزيني ، روابط عمومي ، گزينش ، بازرسي ،امور مالي ، حسابداري ، تربيت بدني ، بهداشت و تغذيه ، امور فرهنگي ، مشاوره ، حراست ، آمار ، دبيرخانه ، مخابرات ، بخش مربوط به مقاطع ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه ، امتحانات ، تعاون

فعاليت هاي مربوط به هر بخش عبارتند از :

            كارگزيني : نقل و انتقالات معلمان ، انجام امور مربوط به بازنشستگان ، ارزشيابي معلمان براي تعيين گروه ، انجام امور مربوط به استخدام افراد جديد الورود

            روابط عمومي : ايجاد هماهنگي و برقراري ارتباط بين كاركنان داخل سازمان و معلمان ، ايجاد ارتباط بين سازمان آموزش و پرورش با ساير ارگان ها

            امور فرهنگي : انجام كارهاي فرهنگي از جمله برگزاري مسابقات ، كلاس هاي اوقات فراغت واردوها ..........

            بازرس : رسيدگي به شكايات و مشكلات معلمان ، كنترل فعاليت هايي كه در سازمان انجام مي شود براي انجام درست كارها

            حراست : بررسي وضعيت كاركنان و معلمان از نظر اخلاقي و ........

            امور مالي : بررسي بودجه آموزش و پرورش ، برنامه ريزي سرانه مدارس ، همچنين بررسي هرچيزی كه به وضعيت مالي سازمان ارتباط دارد

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل