بررسی انواع چاپ و ماشینهای چاپ و بررسی و كالبد شكافی یك كار چاپی

بررسی انواع چاپ و ماشینهای چاپ و بررسی و كالبد شكافی یك كار چاپی
بررسی انواع چاپ و ماشینهای چاپ و بررسی و كالبد شكافی یك كار چاپی

بررسی-انواع-چاپ-و-ماشینهای-چاپ-و-بررسی-و-كالبد-شكافی-یك-كار-چاپی

 

در زمان حکومت محمد رضا پهلوی، دستگاه چاپ افست به تدریج جای چاپ سنگی و سربی را گرفت و دوران کتابهای خطی با جلد چرمی به سرآمد

در آن زمان دستگاه فتوکپی به بازار آمده، اما هنوز همگانی نشده بود. مدارس و برخی ادارات به یک دستگاه پلیکپی مجهز بودند که در اتاقی مجزا نگهداری میشد در مغازههای نوشتافزار نوعی کاغذ وجود داشت که به آن کاغذ استنسیل میگفتند. روی این کاغذ خط مینوشتند یا نوشته را تایپ میکردند، سپس با دستگاه پلیکپی دستنوشته را به هر تعداد که لازم بود تکثیر میکردنداوایل انقلاب یکی از گروههای سیاسی چپ، کتاب سادهای با جلد سفید منتشر کرده بود و در آن دستور ساخت انواع بمبدستساز و یک ماشین چاپ ساده را آورده بودنداین ماشین چاپ، یک چهارچوب چوبی داشت که به آن پارچهی ململ میبستند و این چهارچوب با لولا به یک صفحهی چوبی که اندکی از قطع ورقهی امتحانی بزرگتر بود وصل میشد کاغذ استنسیل را به پارچهی ململ متصل میکردند و با غلطکی که با سادهترین وسایل ساخته شده بود، مرکب را به طور یک دست روی پارچه پخش میکردند. مرکب از تار و پود پارچه میگذشت و حروف کاغذ استنسیل را روی کاغذ منتقل میکرد در آن زمان با این روش، روزنامهای در چهار صفحه به شمارگان دویست نسخه منتشر میکردند و در مدارس توزیع میکردند. حاصل کار البته چنگی به دل نمیزد، اما حروف خواندنی بود اواسط سال پنجاه و هشت خورشیدی، یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مغازههای نوشتافزار اجازه نداشتند کاغذ استنسیل را بدون مجوز دولت به مردم بفروشند این تاریخ را باید مبدأ آغاز ممیزی و سانسور در ایران در نظر گرفت. پس از این تاریخ بود که دستگاه طویلِ وزارت ارشاد و ادارهی کتاب را به وجود آوردند و دولت را بر چاپ کتاب در ایران مسلط کردند.

فشردن سطحی بر سطح دیگر است.

انواع چاپ

چاپ انواع مختلفی دارد که متناسب با آنچه که قرار است چاپ شود و آنچه که بر آن قرار است چاپ شود انتخاب می گردد. مهم ترین این روش های عبارتاند از:

• چاپ افست: عمدتاً برای انتشارات، تبلیغات

• چاپ فلکسو: عمدتاً برای بسته بندی

• چاپ هلیوگراور: عمدتاً برای بسته بندی

• چاپ سیلک اسکرین: عمدتاً برای تبلیغات چاپهای تفکیکی

• چاپ دیجیتال: برای همه مصارف، تبلیغاتی و اداری در تیراژ پایین

 توضیحاتی در باره چاپ افست

بعد از اینكه یك طرح كامل شد باید برای چاپ آماده شود.قبلا بهتر است انواع سیستمهای چاپ را بدانیم.

سیستمهای مختلفی برای چاپ وجود دارند از انواع چاپ دستی گرفته تا چاپهای سیلك و فلكس و تامپو و.. و چاپهای ماشینی مثل سیستمهای مسطح ( ماشین ملخی و یا افست مسطح ) و چاپ افست و این اواخر چاپ دیجیتال.

آنچه كه امروزه بیشتر با آن سرو كار داریم چاپ افست و دیجیتال است. كه اكنون موضوع بحث ما چاپ افست است.

نكته ایی كه باید قبل از هر چیز به آن اشاره كنیم این است كه برای چاپ افست حتما باید از سیستم cmyk استفاده شود. (نكته ایی كه همه به آن آگاهی دارند لزوم كالیبره بودن مانیتور و مدیریت رنگ است چاپ افست مبتنی بر چاپ چهار رنگ است اما می توانیم كارهایی با یك رنگ،را تا 10 رنگ مختلف چاپ كنیم.(یك رنگ به صورت نزولی از كم تا زیاد) كه البته چاپ بیشتر از 4 رنگ تخصص و اطلاعات خاص خودش را می طلبد. ماشینهای چاپ افست یا تك رنگ هستند یا دو رنگ و یا چهار رنگ و البته دستگاههایی وجوددارند كه چاپ بیشتر از چهاررنگ را انجام میدهند.(همان چهار رنگ ولی پشت و روی كاغذ و ورنی كه از بعضی لحاظ برای زیبایی كار است تا كیفیت یا .... در ماشینهای چاپ افست برای هر رنگ یك ستون چاپ وجود دارد كه متشكل از سیلندر بستن زینك و غلطك های رنگ است.(این فقط در بعضی از دستگاها دلالت میكند.

(رولند كه ساخت امریكا است دو رنگ بر روی یك برج روی هم سوار هستتند

در دستگاههای تك رنگ هر رنگ بطور مجزا چاپ می شود . مثلا یك كار چهاررنگ باید چهار بار از ماشین عبور كند و هر بار رنگها تنظیم شوند . و به همین دلیل در كارهای چهار رنگ بهتر از است از این نوع ماشینها استفاده نشود چون تجربه اینگونه ثابت كرده است كه در صورت چاپ چهاررنگ با دستگاه تك رنگ نتیجه به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.(البته با یك اتا كار ماهر این كا رو هم میشه انجام داد

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل