بررسی اصول و الزامات کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

بررسی اصول و الزامات کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای
بررسی اصول و الزامات کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

بررسی-اصول-و-الزامات-کاشت-گوجه-فرنگی-گلخانه-ای

فهرست

مقدمه

اهميت اقتصادی کشت گلخانه

گلخانه ها و تجهیزات آنها

محصولاتی که در گلخانه قابل کشت است.

انواع گلخانه ها

سيستمهای گرمايی

تهويه و خنک کردن گلخانه

دستورالعمل ضد عفونی

گوجه فرنگی

الف.گياهشناسی و منشاء

ب. ارقام گوجه فرنگی

ج. بسترهاي كاشت

د. كوددهي قبل از كاشت

ه. توليد نشاء

و. مديريت كاشت

ز. روشهاي آبياري

ط. هرس بوته گوجه فرنگي

ي . كوددهي

ع . آفات و بيماريها

غ. برداشت گوجه فرنگي

خيار

الف.مشخصات گياهشناسي

ب. متد كاشت و انواع آن

ج. خط كشي و فواصل كاشت

د. كاشت بذر

ه. روشهاي پيشگيري جهت كاهش آفات و بيماريها

و. مراقبتهاي بوته در زمان 4 الي 5 برگ

ز. تربيت بوته

ح. هرس

ط. برداشت

ي . آفات و بيماريها

 

 

 

مقدمه:

در سالهاي اخير تقاضا براي ميوه هاي خارج از فصل گلخانه اي بطور محوسي افزايش يافته است. به همين دليل توجه برخي از توليد كنندگان سبزي و صيفي به اين مسئله معطوف گشته و اقدام به توليد گلخانه اي و خارج از فصل بسياري از سبزيهاي مختلف از جمله گوجه فرنگي و خيار نموده اند.

در اواسط قرن 17 ميلادي ژاپني ها موفق شدند بعضي از سبزيهاي تابستاني را در زير كاغذهاي روشن كه به وسيله ماده اي چرب شده بود و به آن كاغذ مقدس مي گفتند پيش رس كنند.

بعد از اينكه توليد شيشه مسطح به اندازه و قطرهاي مختلف شروع شد اين ماده توانست پوشش مناسبي جهت گلخانهايي به شكل امروزي باشدو سالها رقيبي نداشت.

چنانچه در ساخت گلخانه هاي پلاستيكي دقت شود بيش از گلخانه هاي شيشه اي ارزش دارند و حتي گفته مي شود كه كيفيت محصولات در اين گلخانه ها بالاتر است . اين مطلب اگرچه ممكن است بطور مطلق صحيح نباشد اما آنچه مسلم است اين است كه در اين گلخانه ها محصولاتي با كيفيت بالا  توليد مي شود.

كشت گلخانه اي موفقيت آميزتر و پر درآمدتر از كشت باز بوده است. علت اين موضوع را ميتوان چنين دانست كه در شرايط طبيعي عواملي چون آب و خاك را تا حدودي مي توان از طريق آبياري و كودپاشي تنظيم كرد ولي كنترل ساير عوامل مانند نور و حرارت فقط از طريق ساختمانهايي چون گلخانه شاسي و ... امكان پذير است.

 

اهميت اقتصادي كشت در گلخانه

دلايل اهميت كشت در گلخانه عبارتند از:

با ايجاد گلخانه و بهره برداري فشرده و استفاده تكنيكهاي جديد حتي كشاورزاني كه اراضي كوچك مقدار محدودي آب در اختيار دارند، قادر به كسب درامد كافي خواهند شد كه با افزايش عملكرد در واحد سطح منافع مكفي عايد آنها خواهد گرديد.

زودرسي در بازار سبزي و صيفي عامل مهمي در كسب درآمد است كه پرورش دهنده با تجهيزات به وجود آورده قادر شد حداقل يك ماه در اثر مناطق توليد زودرسي به وجود آورده و در پاره اي نواحي در هر زمان از سال كه مايل باشد توليد را عرضه نمايد.

كيفيت محصولات گلخانه اي به دليل استفاده بذور خالص بسيار بالا بوده و در بساط فروشندگان بمثابه زمين درخشش دارد كه خود به اهميت اقتصادي اين توليد كمك مي كند.

صرفه جويي در آب به دليل سيستمهاي تحت فشار نيز از جمله امكانات مساعد توليد در گلخانه است.

نيروي انساني مورد نياز براي توليد 20 تن محصول در گلخانه نسبت به توليد در هواي آزاد يك سوم كاهش مي يابد.

امكانات صادرات برخي از اين محصولات به خارج از كشور نيز وجود دارد.

 

واحد هاي توليدي سبزيها در فضاي آزاد، به علت پيشرس شدن سبزيها و طولاني تر شدن زمان برداشت محصول به خوبي در فصل پاييز در گلخانه هاي پلاستيكي، فعالتر مي شود و كاشت در زير تونلها موجب تقسيم بهتر و اجتناب از تراكم كار در زمان خاصي مي شود. با توجه به قيمت ارزان پلاستيك مي توان با هزينه كمتري سبزيهاي پيشرس و خارج از فصل توليد كرد، به همين دليل كشورهايي كه از نظر مالي ضعيفند و در عوض داراي نيروي كار ارزانتر هستند، مبادرت به توليد سبزي در داخل تونلهاي پلاستيكي مي كنند ولي با وجود اين، در كشورهاي صنعتي روز به روز به سطح زير كشت گلخانه هاي پلاستيكي افزوده مي شود.

همچنين از نظر اقتصادي مصرف پلاستيك در سبزي كاري نه تنها در مناطقي كه داراي آب و هواي مناسبند، مقرون به صرفه است، بلكه در مناطقي  كه آب و هوا نامساعد است نيز مي توان با بكار گرفتن پلاستيك براي سبزي كاري و كنترل عواملي مانند آب و نور، سبزيهاي پيشرس با كيفيت عالي توليد كرد.

 

 

گلخانه ها و تجهيزات آنها

گلخانه ها معمولا متشكل از يك اسكلت فلزي يا چوبي است كه محيط آن با شيشه يا نايلون شفاف براي عبور نور طبيعي لازم براي رشد و نموگياهان پوشانيده شده است معمولا در احداث گلخانه مورد نظر گرفت:

الف) مكان: فضاي انتخابي بايد قطعه زميني باشد كه بتوان اندازه مورد نظر گلخانه را در آن پيش بيني كرد و در جوار آن بتوان ساختمانهاي سرويس دهي را حداكثر تا 13% كف گلخانه احداث نمود. هر چند با افزايش تعداد گلخانه ها مي توان مساحت ساختمانهاي سرويس دهي را تا 5/7% كاهش داد. همچنين بايد داراي زهكشي مناسب و خاك متناسب با عمليات زهكشي باشد.

ب) آب و هوا: در جايي كه داراي مه دائمي و يا عوامل نامساعد جوي ديگر مثل طوفان است و يا در مسير سيل واقع شده باشد، احداث گلخانه اصلاً مناسب نمي باشد. ضمن اينكه موقعيت محل گلخانه نبايد در دامنه شمالي ارتفاعات واقع شده باشد.

ج) نيروي كار آزموده: در منطقه مورد عمل نيروي مورد نياز و كارآزموده وجود داشته باشد.

د) راهها و جاده ها: به راهها و جاده هاي مواصلاتي نزديك بوده، سوخت و تجهيزات مورد نياز در دسترس باشد.

هـ)منبع تامین آب:آب آبياری از نظر كيفی در حد مطلوب شد

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل